Dynotech AB

Nya Infinity insprutningen presenterar technologi på en helt ny nivå jämfört med de existerande motorstyrningarna idag. Det är möjligt att det är det mest avancerade programmerbara motorstyrning idag.

 

 • VE based tuning using airflow calculation models
 • Flex fuel compensation
 • Multi fuel strategy
 • Dual internal wideband controllers
 • Data logs 100 channels at up to 1KHz
 • Data logging playback with controls synchronization
 • Up to 12 peak and hold injector drivers
 • Up to 12 (0-5V) ignition outputs (igniter required)
 • Up to 6 analog temp inputs
 • Up to 17 analog voltage inputs
 • Two knock inputs
 • Up to 8 digital inputs
 • Up to 6 VR/Mag inputs
 • Up to 13 configurable outputs
 • One stepper control
 • 129 pin, fully sealed ECU enclosure and IP67 spec connectors

Kontakt

Dynotech AB

Täktvägen 6

904 40 Röbäck

Telefon: +46 702382255

Email: info@dynotech.se

Läs mer...

Information