Dynotech AB

RCS lamell nav

Olika kombinationer av nav till Sachs ZF Motorsport RCS lameller

Längden på lamellernas nav och därmed längden på splines finns i en mängd olika kombinationer.    

Om ni önskar nav med annan kombination och därmed andra mått än det som ingår default i kopplings-kittet så anger ni det som en kommentar vid beställning.

 

Förklaring av benämning på nav:

I nedanstående ritningar används en bokstav eller kombination av bokstäver för att beskriva vilken typ av nav som används, d.v.s längden på splines.

E = Extra (short)

K = Kurz/Short

M = Middle

L = Lang/Long

Exempel: Om ni ämnar beställa en 3-skivig koppling som default har kombinationen "Long-Middle-Short" men ni istället vill ha kombinationen "Long-Middle-Long" så anger ni det som en kommentar vid beställning

 

Här nedan visas en sammanställning av de kombinationer av nav som finns att beställa. Observera att kombinationerna är oavsett kopplingens diameter, ni behöver bara veta hur många lameller och tjockleken på dessa så hittar ni möjliga kombinationer här nedan.


1-skiviga kopplingskit

2.6mm lameller

 Long  Middle  Short

 

3.4mm lameller

Finns ej för denna konfiguration

 

5.2mm lameller

Finns ej för denna konfiguration

 

7.8mm lameller

 Long  Middle

 


2-skiviga kopplingskit

2.6mm lameller

 Long-Middle  Long-Long  Long-Short  Middle-Short  Middle-Long  Short-Short  Short-Middle  Short-Long

 

3.4mm lameller

 Long-Long  Middle-Long  Long-Short  Long-Middle  Middle-Short  Short-Short  Short-Middle  Short-Long

 

5.2mm lameller

 Extra-Extra  Long-Long  Long-Extra  Extra-Long

 

7.8mm lameller

 Long-Long  Long-Middle  Middle-Long  Middle-Middle

 


3-skiviga kopplingskit

2.6mm lameller

 Long-Middle-Long  Long-Middle-Short  Middle-Short-Long  Short-Middle-Long  Short-Middle-Short  Middle-Short-Short  Short-Short-Long  Short-Short-Short

 

 Short-Short-Middle  Long-Short-Short

 

3.4mm lameller

 Long-Middle-Long  Long-Middle-Short  Middle-Short-Long  Middle-Short-Short  Short-Middle-Long  Short-Middle-Short  Short-Short-Long  Short-Short-Middle

 

 Short-Short-Short  Long-Short-Short

 

5.2mm lameller

 Long-Extra-Long  Long-Extra-Extra  Extra-Extra-Long  Extra-Extra-Extra

 

7.8mm lameller

Finns ej för denna konfiguration

 

 


4-Skiviga kopplingskit

2.6mm lameller

 Short-Short-Short-Short  Short-Short-Short-Long  Long-Middle-Short-Long  Long-Short-Short-Short  Middle-Short-Short-Short  Middle-Short-Short-Long

 

3.4mm lameller

 Short-Short-Short-Short  Short-Short-Short-Long  Long-Middle-Short-Long  Long-Short-Short-Short  Middle-Short-Short-Short  Middle-Short-Short-Long

 

5.2mm lameller

Finns ej för denna konfiguration

 

7.8mm lameller

Finns ej för denna konfiguration